Otázky a odpovede

Prírodné bielkovinové krmivo - Apialgaproteín

Roman Baraník Kategória: Otázky a odpovede

V současné době jsou včely pod vlivem rady stresujících faktoru, které mohou působit tzv. koktejlovým efektem, jehož výsledkem je uhynutí včelstva. Včely jsou stresovány varroózou spojenou s virózami, bakteriálními nemocemi (napr. mor včelího plodu), nosemózou, pesticidy (rezidua i v pylu a glycidových zásobách), nedostatkem rozmanitosti pylu (monodieta), pozdním zásobním přikrmováním na zimní období, přezimováním pouze na cukerných zásobách, nepravidelnou obnovou starých plástu, nepřirozeným chovem mnoha včelstev na jednom stanovišti (vysoká koncentrace feromonu), kočováním se včelstvy a také nedostatečnými hygienickými opatřeními při chovu včel. 

Jedním z klíčových faktoru zdravotního stavu včel je kvalitní přirozená potrava. Zejména nízká kvalita a malá pestrost pylu a nahrazování medu cukrem patří k možným příčinám výrazného snížení obranyschopnosti včel. Mezi nejznámější a nejčastější formy dokrmování včelstev patří dodávání zásob ve formě cukerného roztoku či medocukrového těsta. Mezi využívané náhradní zdroje proteinu patří sójová moučka, sušené kvasnice, sušené mléko, kasein nebo sušený vaječný žloutek. 

Časný jarní rozvoj včelstev je povětšinou limitován dostatečným množstvím pylových zásob v předjaří. Uvádí se, že v době zazimování včelstev na konci plodování by mela být pylová plocha 32 dm2, rozdělená ve dvou nástavcích. Toho se však zřídka dosahuje. Stav pylových zásob dokumentuje naše pozorování z února roku 2017, kdy jsme ve třech různých oblastech (400 - 700 m nad morem) u devíti vcelaru vyhodnocovali stav celkem padesáti včelstev (rámková míra 39 x 24 cm, tj. tj. 9,4 dm2 jedna strana rámku, zimování na dvou nástavcích). Třicet dva včelstev melo zásobu pylu v rozmezí 0 - 10 dm2, devět v rozmezí 11 - 20 dm2 a jen devět vetší než 21 dm2 (maximum 65 dm2 pylových zásob). Plocha glycidových zásob u těchto padesáti včelstev byla v rozmezí 1,5 - 281 dm2 a pro úplnost, plocha zavíčkovaného plodu byla 0 - 20,5 dm2.

Cílem našich víceletých experimentu bylo přispět ke zlepšení celkového zdravotního stavu včely medonosné dodáním vyvážené směsi několika přírodních bílkovin (omezení monodiety) v obdobích pro rozvoj včelstva kritických. Zkušenosti s doplňkovým krmivem jsme získali experimenty s velkými skupinami včelstev na několika včelařských lokalitách.  V letech 2015-2016 jsme v předběžných experimentech se 30-ti včelstvy na 10-ti včelnicích zjistili, že sladkovodní zelená mikrorasa Chlorella sp. (Chlorophyta) (produkt MBÚ AV CR, v.v.i. – pracoviště Třeboň, Centrum ALGATECH) je pro včely velmi atraktivní potrava, kterou si ukládají do pylových buněk a využívají rasu především jako zdroj bílkovin (Prášil a kol., 2016). Rasa je bohatým zdrojem bílkovin, tuku (včetně nenasycených mastných kyselin), škrobu, vitaminu, minerálu, antioxidantu a vlákniny.  Tabulka 1 shrnuje nutriční složení rasy Chlorella sp. v porovnání se složením rouškového pylu (Kubišová a Titera, 1988). Z uvedených údajů lze usuzovat, že složení rasy Chlorella sp. je podobné pylu a Chlorella sp. by mohla sloužit jako úspěšná pylová náhražka. Vhodnost využití rasy Chlorella sp. jako potravního doplňku včel je také doložena našimi laboratorními experimenty. Po aplikaci Chlorelly sp. jsme pozorovali nárůsty některých biochemických charakteristik, jako je zvýšení hladiny vitelogeninu či telomerázy, které mohou nasvědčovat posílení vitality a nutričního stavu včel. Vliv Chlorelly sp. na včelstva jsme testovali také v terénních pokusech, pro než jsme použili 24 včelstev v lokalitě Perlesreut (okres Freyeung-Grafenau, Spolková zeme Bavorsko, SRN). 12 z testovaných včelstev bylo v podletí a předjaří přikrmováno testem s rasou, 12 včelstev, které sloužily jako kontrolní, bylo krmeno jen testem. včelstva, která byla krmena v podletí a předjaří doplňkem rasy s cukrem vykazovala, v porovnání s kontrolními včelstvy, o 20 %, resp. 30 % vetší celkovou sílu včelstva (hodnoceno obsazením pláství včelami) a velikost plochy plodu (vajíčka, larvy, zavíčkovaný plod). 

Z našich laboratorních in virto experimentu ovšem také vyplývá, že Chlorella sp. obsahuje skupinu látek vykazujících inhibicní vliv na vegetativní, tak na klidové stádium P. larvae, tedy původce moru včelího plodu (MVP). To vede k předpokladu, že aplikace rasy Chlorella sp. či aplikace dané skupiny látek na celá vcelstva by mohla fungovat jako případná prevence proti MVP.  

Na využití rasy Chlorella poukazovaly již některé předešlé studie. Dostupnou zmínku o použití Chlorelly při krmení včel uvádí Huang a Kondo (1996). V experimentálních chovech včel použili roztoky cukru s přídavkem rasy Chlorella, sinice Spirulina nebo pylu. Autoři zjistili, že přídavek rasy Chlorella zvýšil produkci medu v porovnání s kontrolou (bez aditiv) o jeden kilogram na včelstvo, Spirulina zvýšila produkci o pul kilogramu stejně jako přídavek pylu. Podobné počet matkou kladených vajíček byl ve včelstvech krmených přídavkem rasy Chlorella až 4 000/den, s pylem 3 000/den  a Spirulinou méně než 3 000/den. 

V další studii (Eremia a kol., 2013) byla využita rasová suspense Ch. vulgaris s  cukrem v poměru 1:1 a podávaná včelám ve třech dávkách v průběhu jarního období (duben-kveten). Aplikace Chlorelly  vedla k lepšímu rozvoji včelstev charakterizovaných jejich sílou  a produktivitou. Byly zaznamenány vetší plochy se zavíčkovaným plodem (o 22,4 %) a vyšší produkcí medu (až o 17 %) v porovnání s kontrolou (bez aditiv). 

Zmiňuje inovativní biotechnologický bílkovino-vitaminový produkt založený na sinici Spirulina a přírodních bioorganických komponentech. Tento produkt údajně zlepšuje funkci imunitního systému u včel, napomáhá k jejich lepšímu trávení, zvyšuje odolnost včelstev k onemocnění o 10-18 %, zvyšuje produkci vajíček matkou až o 40 % a konečně prodlužuje život včelích dělnic o 5-7 dnu.   Použití extraktu mořských ras společně s thymolem a citronovou trávou (vonatka citronová, Cymbopogon citratus) k posílení rozvoje a zdravotního stavu včelstev uvádí odkaz http://www.advancescience.com/hive-alive.

Dvouletá aplikace přípravku formou postřiku na plástve v období podzimu a jara vedla téměř ke zdvojnásobení populace včel v porovnání s kontrolní variantou (pouze sirup bez aditiv). Odkaz uvádí pozitivní vliv dlouhodobého ošetřování včelstev přípravkem nejen na sílu včelstva, ale také na jeho vitalitu, charakteristiky trávicích procesu a odolnost vůči chorobám (nosema, MVP a kleštík včelí). Chlorella je sladkovodní jednobuněčná rasa hojně využívaná také jako doplněk stravy nejen pro člověka, ale i pro některé živočichy. Je bohatým zdrojem bílkovin (50–55 % sušiny), polysacharidu (10 - 15 %), lipidu (5 - 15 %), esenciálních aminokyselin, nenasycených mastných kyselin a karotenoidu (převážně lutein a violaxantin), stejně jako některých vitaminu a minerálu (Masojídek a kol., 2016). Vedle všech výše uvedených tzv. primárních metabolitu obsahuje zelená rasa Chlorella sp. i široké spektrum tzv. sekundárních metabolitu. Sekundární metabolity ras se obecné liší oproti vyšším rostlinám, houbám i baktériím nejen chemickou strukturou, ale i spektrem biologických aktivit, jako je napr. antibakteriální, alellopatická, antivirová, fungicidní aktivita nebo vykazují inhibiční účinky vůči radě enzymu.  Při komerční produkci se hustá buněčná suspenze rasy Chlorella sp. po odstředění na talířové odstředivce odvádí do tlakového desintegrátoru buněk, kde dojde k efektivnímu rozbití celulózových buněčných sten, a tím se významně zvýší stravitelnost biomasy. Dezintegrovanou rasovou biomasu je možno použít pro přípravu přírodní směsi bílkovinného krmiva APIALGAPROTEIN

APIALGAPROTEIN (AAP) 

Apialgaproteín

AAP je směs rasy Chlorella sp. s přírodními bílkovinnými složkami. Nutriční složení směsi AAP je podobné pylu. Významné je, že AAP předchází svým složením monodiete. Z našich experimentu vyplývá, že po aplikaci AAP krmiva do včelstva dochází ke zvýšenému nárůstu poctu včel ve včelstvu a zlepšení celkové kondice včel. AAP je vhodné včelám podávat zejména v období pro ne kritickém, tedy obecné v podletí, na podzim a v předjaří, ale také při chovu matek, nedostatku pylu v přírodě, pro eliminaci moru včelího plodu a k jeho prevenci a vůbec ke zlepšení zdravotního stavu včelstev.

Jako náhradu za pyl v předjarním období podáváme krmivo do včelstev v podobě cukernatého prášku v nádobě položené na horní louky. Včely krmivo odnášejí z nádobek dovnitř úlu v podobe Rousku, ukládají/fermentují je v okolí plodového tělesa a následně s ním krmí potomstvo. Podání krmiva AAP v předjarním období přispívá k výraznému znásobení poctu včel ve včelstvu a umožní tak včelstvu velmi dobře využít první silné jarní snůšky nektaru a pylu. V rámci pilotního výzkumu jsme několik včelstev zbavili veškerého pylu a umístili je do proletových skleníku. Matky těchto včelstev přestaly plodovat. Po aplikaci bílkoviny v jeho suché formě matky obnovily plodování, a to do 24 hodin od podání krmiva. Podávání suché bílkoviny v podobě AAP v předjaří je zcela nový přístup v porovnání s dosud publikovanými a používanými postupy, které se zaměřovaly na aplikaci bílkoviny (pylu aj.) v medo-cukrovém těstě. 

Experimentálně jsme prokázali významný vliv AAP na zvýšení poctu jedinců ve včelstvu v předjarním období. Experiment byl proveden na dvou stanovištích (Jihlava, Hencov) u celkem 65 včelstev-oddělků. U 34 včelstev jsme na počátku experimentu odstranili pylové zásoby a u dalších 31 včelstev, sloužících jako kontroly, jsme zásoby pylu ponechali. Zazimovaná včelstva-oddělky byla na 10ti rámcích. V období 20. - 25.2. 2017 nebyl u sledovaných včelstev zjištěn plod (vajíčka, otevřený a zavíčkovaný plod). V průběhu pokusu 20.2. - 21.3. 2017 bylo proměnlivé počasí s teplotami pres den okolo plus 8oC a v noci -3 až -5oC. včely mohly opustit úl během dne celkem dvakrát na dobu přibližně tří hodin. Experimentální včelstva byla zakrmena suchou formou AAP krmiva. Na lokalitě Jihlava to byla jedna dávka o hmotnosti 0,5 kg AAP v nádobce na včelstvo a vedle  bylo umístěno na horní loučky ad libidum (cca 5 kg) testo. Takto bylo krmeno 28 včelstev a dalších 28 včelstev kontrolních bylo zakrmeno pouze testem. Po 18ti dnech krmení byl proveden odečet plochy plodu (vajíčka, otevřený a zavíčkovaný plod). Na stanovišti Hencov byla včelstva zakrmena ad libidum jak suchou bílkovinou (5 x 150 g) tak 5-ti kg těsta (6 včelstev) a další tri kontrolní včelstva jenom testem. Po 31 dnech krmení byl proveden odečet plochy plodu.

Výsledky shrnuté ukazují, že v obou lokalitách došlo ve variante s doplňkovým krmivem AAP k výraznému nárůstu plochy plodu, a to o 94 % v lokalitě v Jihlave a 163 % v Hencove. Odečtená plocha plodu zahrnovala jak nakladená vajíčka, tak otevřený a zavíčkovaný plod. Plod byl rozmístěn oboustranné až na třech rámcích v menších plochách. V pokusech se podle očekávání objevily rozdíly v plodování mezi včelstvy, ty však byly zanedbatelné ve srovnání se statisticky významnými rozdíly mezi variantou kontrolní a variantou s AAP krmivem.

Výhody doplňku krmení pro včely APIALGAPROTEIN  

Přírodní bílkovinné doplňkové krmivo pro včely a metodika jeho podávání je originální ve své jednoduchosti, časové nenáročnosti a uživatelském komfortu. Je zacílené na kritická období rozvoje včelstev a také zajímavé v šíři záběru vlivu doplňku na sílu, rozvoj a zdravotní stav vcel. Vhodně zvoleným obdobím aplikace navíc nedochází k ovlivnění složení medu, jakož i jeho organoleptických vlastností. Využití AAP - přírodního doplňkového produktu ve výživě včel, přispěje k akceleraci rozvoje krátkověkých (letních) a dlouhověkých (přezimujících) generací včel v předjarním, resp. podletním období. To povede k udržení opylovacích schopností včel a produkci medu jako benefitu pro včelaře. 

Apialgaproteín si môžete zakúpiť priamo v našom e-shope. Nájdete po kliknutí SEM

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Pokračovaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies