Otázky a odpovede

Pozvánka na konferenciu BeeConf

Roman Baraník Kategória: Otázky a odpovede

„Priemysel falšovania medu“

On-line konferencia s výnimočným odborným obsadením

 

Hlavné východiská a posolstvá konferencie

 

Organizátori konferencie, spoločnosť  BeeConf, s.r.o., jej traja spoločníci, majú za sebou už viaceré zaujímavé včelárske projekty, ocenené na medzinárodných súťažiach. Vo februári tohto roku realizovali prvú úspešnú medzinárodnú včelársku konferenciu.

 

On-line konferencia  „Priemysel falšovania medu“ je prirodzeným pokračovaním úsilia, sprístupniť včelárom najnovšie poznatky špičkových svetových odborníkov, vedeckých a profesijných inštitúcií a to napriek celosvetovým problémom s pandémiou Covid 19.

 

Téma konferencie sa zameriava na neustále rastúci, celosvetový trend, doslova „priemysel falšovania medu“. Časovanie konferencie je výnimočné v tom, že tohtoročná včelárska sezóna bola pre Slovensko a viaceré krajiny Európy z hľadiska množstva vyprodukovaného medu jedna z najhorších sezón za posledných tridsať rokov.

 

Tento fakt ešte viac posilní rozpor medzi zvýšeným dopytom trhu a nižšou produkčnou kapacitou lokálnych európskych producentov medu. Ceny dovážaného medu napriek tomu klesajú, alebo stagnujú. Hlavnou príčinou je nekalá hospodárska súťaž, ktorej čelia európski včelári zo strany zvyšujúceho sa dovozu tovaru deklarovaného ako „med“ za hranične nízke ceny z tretích krajín, prevažne z Číny. Zmesi výrazne zriedené cukrovým sirupom, začínajúce na cenových hladinách okolo 1 €/kg, nie je možné odhaliť pomocou aktuálne akreditovaných laboratórnych metód. Bežné sú aj iné typy zavádzania zákazníkov, ako je poškodzovanie medu teplom, masívne odvodňovanie, či cielené zamlčovanie pôvodu medu.

 

Problém falšovania medu má viacero úrovní, mnohé z nich si takmer vôbec neuvedomujeme, aj keď nás dlhodobo zásadne poškodzujú.

 

Med je svojím charakterom výnimočná superpotravina, vyprodukovaná výlučne včelou medonosnou. Nie sú prípustné akékoľvek úpravy, doplnky. V prirodzenom stave je med živý produkt, obsahujúci stovky delikátnych súčastí s harmonickým vplyvom na zdravie konzumentov. Falšovanie medu dehonestuje med na úroveň cukrových sirupov. Z funkčnej potraviny sa stáva obyčajné sladidlo.

 

Ak si konzumenti medu zvyknú na lacné náhražky a nebudú rozoznávať kvalitu, pôvod a oceňovať vlastnosti živého medu od včiel, nebudú mať dôvod kupovať drahšie, pravé medy.

 

Napriek tomu, že včela medonosná je najdôležitejší opelovač a včelári prostredníctvom svojich včiel zabezpečujú hlavnú časť opeľovania aj poľnohospodárskych plodín, dostávajú len symbolický príspevok 2,- € (spresním) na jedno včelstvo za rok.

 

Zároveň si treba uvedomiť, že v súčasnosti nedokážu včely medonosné dlhodobo prežívať voľne v prírode. Zapríčiňuje to introdukovaný parazit, klieštik včelí, ktorý pochádza z Indie, bol privezený pred vyše 40 rokmi a väčšina včelstiev ho nedokáže sama zvládnuť.

 

Schopnosť včelára predať svoj med za primerané ceny je kľúčová podmienka fungovania včelárstva na Slovensku. Nezabudnime, že včelárenie zabezpečuje okrem produkciu medu aj ďalšie včelie produkty (peľ, vosk, propolis, materská kašička...).

Príjem z predaja medu je dominantným finančným zdrojom, z ktorého včelár financuje aj samotné včelárenie.

Na Slovensku je približne 20 tis. včelárov, viac ako polovica (spresním) je už v dôchodkovom veku. Príjem z včelárenia významne ovplyvňuje aj ich životnú úroveň. V kontexte priemerného mesačného  dôchodku na Slovensku (477 €) je zrejmé, aký dôležitý je takýto dodatkový príjem pre domácnosť dôchodcu. Jedným dychom treba zároveň povedať, že schopnosť  podporovať samotné včelárenie z tohto príjmu je veľmi obmedzená.

 

Včelárenie má zásadný dopad na opeľovanie poľnohospodárskych plodín, kde významne zvyšuje hektárové výnosy a efektivitu poľnohospodárstva. Opeľovanie ovplyvňuje v Európe približne 76%  produkcie potravín.

Včela medonosná je zároveň významným opeľovačom aj divo rastúcich rastlín a vplýva tak na zachovanie biodiverzity, udržanie ekosystémov a potravinového reťazca.

 

Hlavným posolstvom konferencie je myšlienka: Ak chránime med, chránime nás všetkých. Chceme zreteľne vyjadriť, že falšovanie medu cukrovými sirupmi obchádza celý reťazec včelárenia, opeľovania so všetkými horeuvedenými dôsledkami.

Upravený repný, kukuričný, alebo ryžový  sirup z továrne nevytvorili včely, nepodporil opeľovanie, včelárov ani prírodu a nemal by sa nazývať medom.

 

Konferencia má vynikajúce odborné zabezpečenie.

Vypočujeme si prednášku prezidenta najväčšej svetovej asociácie včelárskych zväzov (APIMONDIA), p. Dr. Jeffa Pettisa, ktorý je zároveň dlhoročný výskumný pracovník. Svoje odborné príspevky prednesú aj Prof. Norberto Luis Garcia, profesor apidológie z Argentíny a Ir. Étienne Bruneau, prezident komisie pre včelárenie, technológiu a kvalitu (APIMONDIA) z Belgicka. Konferenciu obohatí aj príspevok slovenského vedca, Dr. Juraja Majtána zo Slovenskej akadémie vied, ktorý predstaví originálnu laboratórnu metódu merania biologickej aktivity medu, vhodnú na identifikáciu poškodených a falšovaných medov.

Súčasťou prípravy na konferenciu bolo plošné vyšetrenie biologickej aktivity 44 vzoriek rôznych medov z maloobchodných predajní v Bratislave a okolí. Výsledky budú predstavené na tlačovej konferencii.

 

Téma falšovania medu je natoľko vážna a široká, že pre svoje riešenie potrebuje sústredený spoločný postup všetkých zainteresovaných zložiek a inštitúcií, spolu s masívnym vzdelávaním potenciálnych konzumentov medu.

 

Veríme, že konferencia „Priemysel falšovania medu“ bude významným štartérom riešenia tejto komplexnej témy nielen na Slovensku.

 

Vypracoval:

MVDr. Svetozár Ružička

za BeeConf, s.r.o.

 

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Pokračovaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies