Hydroxid sodný šupiny 500 g

2,20 €
počet ks

Počet ks na sklade: 40


Kód produktu: 807,11

Dodanie: 6-7 dní

Za tento produkt získate: 4 body
Načo sú body?

Popis produktu:

Hydroxid sodný sa používa na dezinfekciu včelárskych potrieb. Účinkuje tým, že roztok má vysokú koncentráciu hydroxidových aniónov (OH-). Používa sa v 2 - 6 % koncentrácii, najlepšie teplý roztok. Pri 80°C ničí aj spóry moru. Tieto a podobné informácie nájdete v knižke "Dezinfekce ve včelařství" od Dalibora Titěru a kol. Knižku nájdete aj v našej ponuke.

 

Ďalšie názvy: Lúh sodný, Lúh, Žieravý lúh, Nátrium hydroxid

Chemický vzorec: NaOH

Výstražné upozornenia

H280 – korozívny pre kovy, H314 - Spôsobuje poleptanie kože a poškodenie očí

Bezpečnostné upozornenia

P260: Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly

P264: Po manipulácii starostlivo umyte 

P280: Noste ochranné rukavice/odev/okuliare/ochranu tváre

Pri styku s pokožkou: Odstrániť kontaminovaný odev, postihnuté časti omývať prúdom vody.

Pri zasiahnutí očí: Oči s otvorenými viečkami vyplachovať niekoľko minút prúdom tečúcej vody. Ak používate kontaktné šošovky, odstráňte ich a vyplachujte ďalej.

Po požití: Vypláchnite ústa a nevyvolávajte zvracanie. Pokúsiť sa o neutralizáciu (ocot, atď.)

 

KARTU BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV poskytne dodávateľ na vyžiadanie.

 

Balenie vo fľaši = 0,5kg hydroxidu sodného

Uvedená cena je za 0,5kg hydroxidu sodného

Zobraziť celý popis ▿

Parametre:

Váha tovaru: 0.7kg

Zákazníci tiež zakúpili

Včelársky klobúk 1 - amerikan

6,60 €
Pridať do košíka

Dymák 8 - nerez profi

24,00 €
Pridať do košíka

Rozperák 1 - nerez červený

5,60 €
Pridať do košíka

Včelárske rukavice kožené žlté

6,80 €
Pridať do košíka
Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Pokračovaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies