Kyselina mliečna 80% 1liter

6,90 €
počet ks

Kód produktu: 807,12

Popis produktu:

Z bezpečnostných dôvodov neposielame!

Odber na našej predajni - Cabaj 542 - počas celého roka

Otváracie hodiny:

Pon: Zatvorené

Uto: 9,00 - 11,00 ; 12,30 - 16,00

Str:  9,00 - 11,00; 12,30 - 16,00

Štv:  Zatvorené

Pia:  9,00 - 11,00 ; 12,30 - 16,00

Sob: Zatvorené

Ned: ZatvorenéKyselina mliečna sa v zásade na včely strieka a postrek musí včely husto pokryť, aby padol priamo na roztoče, ktoré sedia na včelách. Kyselina nepôsobí na zaviečkovaný plod.

 

Tieto a podobné informácie nájdete v knižke „Varroáza“ od Dr. Friedrich Pohl. Knižku nájdete aj v našej ponuke.

 

Kyselina mliečna 80% (kyselina 2-hydroxypropionová)

Výstražné upozornenia

Bezpečnostné upozornenia

H315 – Dráždi kožu H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí

P264: Po manipulácii starostlivo umyte...

P280: Noste ochranné rukavice/odev/okuliare/ochranu tváre

P302 +P313 Pri styku s pokožkou: Umyte veľkým prúdom vody

P305 +P351Pri zasiahnutí očí: Oči s otvorenými viečkami vyplachovať niekoľko minút prúdom tečúcej vody.

Ak používate kontaktné šošovky, odstráňte ich a vyplachujte ďalej.

P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc

KARTU BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV poskytne dodávateľ na vyžiadanie.

Hmotnosť: 1 200g

Zobraziť celý popis ▿

Parametre:

Váha tovaru: 1.30kg

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Pokračovaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies